За да си щастлив

Щастието е житейска мечта за всяко човешко същество. Всеки от нас е готов да извърви много път, да положи много усилия и да изтърпи много лишения в името на това да достигне до него.

За съжаление обаче, голяма част от бъдещето ни не зависи от самите нас. То е повлияно от външни обстоятелства, от хората, държавата, времето, в което живеем.

Искаме или не, едно от нещата, които повлиява щастието на българите, е политиката на държавата и общините. Разораните улици ни правят нервни и неспокойни, трошат колите ни и бъркат в джоба ни. Тротоари с албански патент от 90-те години не само че ни принуждават да тренираме бягане с много препятствия, но и са опасни за костната ни система. Прахът и мръсотията попиват в дрехите, покъщнината и най-вече в дробовете ни. Криминалните прояви, корупцията, бюрокрацията, опашките ни правят все по-потиснати. Неспирните реформи-експерименти в здравеопазването, образованието и къде ли не ни подлудяват. Този натиск върху всеки един от нас ни кара да живеем все по-намръщено, по-несговорчиво и по-ядосано. Обслужвани сме от все по-мрачни съграждани; лекувани сме от все по-депресирани лекари и имаме все по-неудовлетворени учители. В резултат на всичко това и ние сме нещастни.

Това може да се промени! Кажи на всичко това „Стига!”.

Един основен фактор за атмосферата на щастие, спокойствие и сигурност в един град са неговите управници!

Нашата страна и град са на водещо място в световен мащаб по лична неудовлетвореност и чувство на несигурност. Защо е така? Защото сме управлявани от алчни и посредствени нещастници!

Промени това за себе си! Промени това за Града си !

Живей щастливо!

Божидар Симеонов